Wycena nieruchomości - informacje podstawowe

Wycena nieruchomości to czynności przeprowadzane przez rzeczoznawcę majątkowego, których celem jest określenie realnej wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą majątkowym natomiast jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do przeprowadzania wyceny nieruchomości, w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174.2. ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Wycena nieruchomości jest wykonywana w oparciu o tzw. wizję lokalną, dokumenty przedstawione przez zleceniodawcę wyceny (w stosunku do których rzeczoznawcę obowiązuje zasada poufności) oraz bieżące trendy dla lokalnego rynku nieruchomości.

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest tzw. operat szacunkowy stanowiący dokument urządowy, w którym zawarta jest opinia rzeczoznawcy na temat wartości nieruchomości przedstawionej do wyceny. Ważność tego dokumentu to jeden rok.

Wartość nieruchomości jest to nabardziej prawdopodobna cena jaką można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości.
Wycenie mogą podlegać różnego rodzaju nieruchomości, a w szczególności nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane), nieruchomości budynkowe i lokalowe, prawa do spółdzielczych lokali mieszkalnym, nieruchomości komercyjne.